Stop przemocy

Dnia 14 listopada 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Kańczudze, odbyło się spotkanie uczniów, nauczycieli z przedstawicielami Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Sądu Rejonowego w Przeworsku. Akcja „Stop przemocy”, propagowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kańczudze odbyła się w szkole po raz pierwszy. Spotkanie uczniów z przedstawicielami Sądu: Panią I.Godlewską, Panem L.Nadbrzeżnym oraz funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Kańczudze, Panem Ł.Brzyskim, miało na celu uświadomienie co to jest agresja, jakie zachowania należy uważać za przemoc, co można zrobić gdy jest się prześladowanym i jak poradzić sobie z przemocą. Uczniowie zostali utwierdzeni w przekonaniu, że każdy ma prawo poczuć się bezpiecznie, a w przypadku naruszenia tego prawa należy zwrócić się do zaufanej osoby w szkole i jej o tym opowiedzieć lub napisać list. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec innych osób. Akcja została przygotowana przez pedagoga Panią M.Jurkiewicz oraz nauczycieli Pana S.Makucha, Panią J.Drozd i Panią A.Krupińską.