INFORMACJA

Egzamin gimnazjalny odbędzie sięw dniach 10,11,12 kwietnia 2019 r. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r. Egzaminy odbędą się zgodnie z procedurami OKE Dla uczniów klas I -VII dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Dla uczniów pozostających w domach bez opieki… Czytaj całośćINFORMACJA