INFORMACJA

Egzamin gimnazjalny odbędzie sięw dniach 10,11,12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r.

Egzaminy odbędą się zgodnie z procedurami OKE

Dla uczniów klas I -VII dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dla uczniów pozostających w domach bez opieki dostępna jest świetlica szkolna. Ponadto informuję, że od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500 w Ośrodku Kultury w Kańczudze są organizowane zajęcia dla dzieci.