Warunki ubezpieczenia EDU PLUS uczniów

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Zapraszamy do pobrania dokumentów i zapoznania się z ofertą.