Zajęcia zdalne dla klas 1-3

Informacja! Zgodnie z decyzją MEN od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Jedocześnie informujemy, że zajęcia zdalne we wszystkich klasach odbywać się będą zgodnie z planem lekcji, który obowiązywał przed przejściem szkoły na nauczanie zdalne. Podczas zajęć będzie sprawdzana obecność. Zajęcia odbywać się będą głównie przez platformę „Classroom”, a ważne informacje będą przesyłane przez dziennik elektroniczny.

Kliknij aby przeczytać na stronie MEN