Informacja

1. Zgodnie z decyzją MEiN od poniedziałku, 18 styczna br., uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej, natomiast w klasach 4-8 przedłużono nauczanie zdalne.2. Zajęcia stacjonarne, jak i zdalne we wszystkich klasach odbywać się będą zgodnie planem lekcji obowiązującym przed zawieszeniem zajęć.3. Klasy 1-3 będą miały wszystkie zajęcia lekcyjne w stałych wyznaczonych salach:Klasa 1 a – sala 8sKlasa 1 b – sala 3sKlasa 2a – sala 4sKlasa 2 b – sala 12nKlasa 3a – sala 19nKlasa 3b – sala 2nKlasa 3c – sala – 23sUczniowie po przyjściu do szkoły i przebraniu się kierują się bezpośrednio do wyznaczonych sal, nie czekając na korytarzu szkolnym.4. Stołówka szkolna będzie wydawała posiłki dla uczniów w systemie rotacyjnym tj. w wyznaczonych godzinach dla każdej klasy. W miesiącu styczniu z obiadów korzystają tylko ci uczniowie, którzy zapłacili za posiłek w listopadzie. Natomiast w lutym mogą skorzystać wszyscy chętni po wcześniejszej deklaracji i wpłacie w wyznaczonym terminie. (terminy wpłat będą wywieszone przy wejściu do budynku szkoły)5. Świetlica szkolna będzie otwarta wg wcześniej ustalonego harmonogramu. Dzieci, które były zapisane na świetlicę pozostają na niej w godzinach zadeklarowanych przez rodzica w momencie zapisu. 6. Ponadto informujemy, że z dniem 31 stycznia br. kończy się pierwszy semestr roku szkolnego 2020/21. Spotkania z rodzicami zostaną przeprowadzone online. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców klas. 7. Przypominamy, że szkoła cały czas działa w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MENiS, MZ i GIS dostępnymi pod linkiem. Prosimy zapoznanie się z nimi.

Kliknij aby poznać wytyczne MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3?fbclid=IwAR39EL7crJWaS37uzX_irsjpe2dUmIgZlx_tjln6KHdl8y9oXBdwRgI4uyc