Wyniki Gminnego Konkursu Młodych Artystów.

Konkurs Młodych Artystów rozstrzygnięty! Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie. Młodym artystom gratulujemy talentów, szczególnie nagrodzonym!