Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

37 – 220 Kańczuga, ul. Szkolna 5

tel. / fax: (16) 642 31 48

Dyrektor Szkoły mgr Teresa Łuczyk

Wicedyrektor mgr Andrzej Zięba

e-mail: spsobieski@gmail.com

www.facebook.com/spkanczuga/