Sukcesy naukowe 2017/2018

Gminny konkurs języka angielskiego „Spotlight on Great Britain”

Dnia 26 października 2017 roku odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana II Sobieskiego gminny konkurs języka angielskiego „Spotlight on Great Britain”.  Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas siódmych. Jego głównym celem było poszerzanie wiedzy uczniów na temat Wielkiej Brytanii, jej historii, kultury, tradycji, rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotem języka angielskiego, zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zdobywaniu wiedzy na tematy związane z angielskim obszarem językowym, podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego, kształtowanie tolerancji i szacunku do kultur innych narodowości i integracja środowiskowa szkół. Na konkursie gościliśmy reprezentacje (zespoły max 3 osobowe) sześciu szkół podstawowych: Krzeczowic, Łopuszki Wielkiej, Pantalowic, Rączyny, Siedleczki i Sieteszy, które przybyły wraz z opiekunami – nauczycielkami języka angielskiego. Uczestnicy konkursu dzielnie zmagali się z przygotowanymi zadaniami. Dotyczyły one treści zawartych w podstawie programowej dla szkół podstawowych poszerzone o wiadomości uczniów w zakresie wiedzy historycznej, kulturowej, zwyczajów, mieszkańców i elementów geografii Wielkiej Brytanii.

Komisja konkursowa to opiekunowie, panie: Anna Szałyga – Siry, Marzena Drapała, Dorota Sebzda, Barbara Marć, Natalia Gładysz i Anna Wrońska oceniały zadania konkursowe. Nad całością konkursu czuwała Pani dyrektor Teresa Łuczyk. W przerwie konkursu przygotowano dla wszystkich gości słodki poczęstunek.

Spośród wszystkich uczestników najlepszą okazała się Dominika Rabczak z Krzeczowic, drugie miejsce przypadło Agacie Zygmunt z Pantalowic, a trzecie miejsce zajęła Julia Mikuła z Krzeczowic. Zwycięzcy zostali nagrodzeni.

Organizatorzy konkursu, nauczyciele języka angielskiego: Bogumiła Rożek-Cynk i Kinga Wojtachnio dziękują za wsparcie podczas realizacji konkursu.