W drodze do certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie”

„Byliśmy, jesteśmy, i będziemy szkołą promująca zdrowie!”     

Pod takim hasłem we wtorek 29 maja 2018r. w naszej szkole odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji działań szkoły w zakresie czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie. Prezentacja taka jest niezbędnym warunkiem uzyskania rekomendacji do nadania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie od koordynatora wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie.

To niezwykle ważne spotkanie swoją obecnością uświetnili:

 • Sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga Pani Teresa Argasińska,
 • Koordynator Rejonowego Zespołu Promocji Zdrowia Pani Teresa Krasnowska
 • Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pani Justyna Kałamarz
 • Dzielnicowy Komisariatu Policji w Kańczudze mł. asp. Jacek Stopa
 • Dyrektor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze Pan Jan Krupiński
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze Pani Anna Bachnacka
 • Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze Pani Małgorzata Kuźma-Szczygielska
 • Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kańczudze Pan Andrzej Zięba
 • Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kańczudze Pani Beata Drabik-Sowa
 • Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Kańczudze Pani Bożena Krupa
 • Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze Pani Dorota Konieczna
 • Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Pani Lucyna Choma
 • Pan Zbigniew Żak, PZW Koło „Wodnik” w Kańczudze
 • Koordynatorzy Promocji Zdrowia z placówek promujących zdrowie z Miejsko-Gminnego Przedszkola
  w Kańczudze Pani Zofia Różańska oraz  Szkoły Podstawowej w Siedleczce Pani Jolanta Szafran
 • Przedstawiciele Rady Rodziców w tym Pani Ewelina Fudali, Pan Wojciech Zięba.

Dyrektor szkoły Pani Teresa Łuczyk  serdecznie powitała wszystkich uczestników spotkania. Członek zespołu ewaluacyjnego  – Pani Maria Bułaś przedstawiła przybyłym gościom największe osiągnięcia i mocne strony szkoły w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie,  jak również omówiła graficzną prezentację wyników oraz porównała wyniki autoewaluacji. Ten końcowy raport to efekt przeprowadzonej przez Zespół Promocji Zdrowia ewaluacji i wieloletniej pracy całej społeczności szkolnej.

Po zakończeniu autopromocji nastąpiły wystąpienia, w czasie których goście zabierający głos docenili starania społeczności szkolnej w zakresie szeroko rozumianego zdrowia. Zwieńczeniem było podsumowanie Koordynatora Rejonowego Zespołu Promocji Zdrowia Pani Teresy Krasnowskiej, która oceniła nasze działania bardzo pozytywnie  i udzieliła rekomendacji do nadania Krajowego Certyfikatu SzPZ.

W przygotowanie publicznej prezentacji zaangażowała się społeczność szkolna: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie, pracownicy administracji i obsługi  oraz rodzice, za co wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

 


Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 2. Etos zdrowia w szkole.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.
 4. Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?: Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie
  i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom
  i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły
  z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej

Szkoła Promująca Zdrowie

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Kańczudze przystąpiła do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie. Atutem szkoły jest jej umiejscowienie, lokalizacja i baza dydaktyczna. W szkole znajduje się sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, świetlica, stołówka. Szkoła zapewnia uczniom pomoc logopedyczną, pedagogiczną. Oferujemy uczniom sporo ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Współpracujemy z różnymi instytucjami z terenu Miasta i Gminy Kańczuga. Realizujmy różne programy edukacyjne. Nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania oraz szkolnego programu profilaktyki. W ubiegłych latach realizowano na wszystkich poziomach edukację prozdrowotną. Chętnie bierzemy udział w różnorodnych programach i projektach promujących zdrowy styl życia. W szkole prowadzone są różne przedsięwzięcia, które uświadamiają zarówno dzieciom jak i rodzicom zagrożenia wynikające z czadu czy hałasu. Ewaluacja końcowa wykazała, iż nasze działania łączą nas z ideą szkół promujących zdrowie, dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do uzyskania tego Certyfikatu. Nasza szkołajest przyjazna, bezpieczna, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju całej społeczności szkolnej i promocji zdrowego stylu życia. Osiągnięcie tych celów wymagało wieloletniej pracy i wysiłku.


Kampanie prozdrowotne


Rozpalaj od góry, zlikwidujesz czarne chmury

To nie stary piec lecz fatalna technika palenia w nim, powoduje, że wyrzucasz kominem niespalony opał! Większość z nas, zna tylko jeden powszechnie stosowany sposób palenia – rozpalanie od dołu. Rozpalasz nieduże ognisko, po czym na wierzch dorzucasz kolejne porcje opału. Po każdym takim dołożeniu powstaje mnóstwo gęstego, czarnego, duszącego dymu i sadzy, tym więcej im większą porcję dorzucisz naraz. Oczywiście, najwygodniej jest napchać tyle, ile się zmieści a potem przydusić dopływ powietrza, żeby dłużej się tliło. Czy wiesz że opał „idzie jak woda”, bo co najmniej 1/3 paliwa przy tym sposobie palenia trafia do komina! Rozpalaj od góry, zlikwidujesz czarne chmury. Stary sposób na spalanie węgla i drewna bez dymu, to rozpalanie od góry. Jest to najczystsza i najefektowniejsza alternatywa dla tradycyjnego sposobu palenia. Rozpalanie od góry, to przeniesienie warstwy żaru z dołu na górę paleniska. Budowa kotła nie zmienia się, powietrze nadal płynie spod rusztu ku górze. Żar pomału schodzi ku dołowi, a dym wydostający się z warstwy zimnego jeszcze opału, musi przejść przez żar, gdzie ulega praktycznie całkowitemu spalaniu. Do komina lecą niemal przezroczyste spaliny, a w miejsce dymu powstaje więcej ciepła.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

www.czysteogrzewanie.pl/filmik

palenie w piecu od góry youtube – Szukaj w Google

Jak palić węglem czysto i wygodnie – rozpalanie w piecu od góry – YouTube


DO APTEKI NIE TYLKO PO LEKI

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym w grudniu uczniowie klas 1a, 1b i 3a wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Święta Bożego Narodzenia” organizowanym przez Aptekę Rodzinną (ul. Słowackiego) pod patronatem firmy Ziaja.
Laureatami zostali: N. Szybiak, Z. Świtalska, J. Buczek, L. Dudzińska, G. Faszczewska, K. Zając, M. Futoma, Sz. Kosior.


Zdrowe odżywianie


Ogólnopolski program „Śniadanie daje moc”

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Kańczudze przystąpiła do ogólnopolskiego programu Śniadanie daje moc”. Celem programu było zwiększenie świadomości uczniów na temat zasad prawidłowego odżywiania, w tym roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. W ramach tego programu w szkole przeprowadzono szereg zajęć, podczas których uczniowie poznawali cenne informacje w oparciu o 12 zasad o zdrowym odżywianiu. W szkole obchodzono również „ Dzień Zdrowego Śniadania” oraz prezentowano na gazetce ściennej zasady dotyczące zdrowego żywienia.

Działania te przyczyniły się do uzyskania przez Szkołę Podstawową w Kańczudze certyfikatu.


Smacznie, zdrowo, kolorowo!

W dniu 8 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kańczudze obchodziliśmy „ Dzień Zdrowego Śniadania”. Uczniowie wraz z nauczycielami mogli wspólnie spożywać drugie śniadanie. Wszyscy mieli możliwość degustacji przygotowanych wcześniej apetycznych, kolorowych i zdrowych kanapek. Ponadto uczniowie Naszej szkoły dzień wcześniej smakowali różnych herbat z okazji obchodzonego Święta Herbaty. W ten sposób przez kolejne dni pragniemy kształtować wśród naszych uczniów dobry nawyk drugiego śniadania oraz zdrowego żywienia.


Śniadanie daje moc….

W październiku w naszej szkole ruszyła akcja zdrowego śniadania. Wszyscy uczniowie spożywali zdrowe, kolorowe kanapki oraz owoce i warzywa. Na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka przedstawiająca zasady zdrowego odżywania dla uczniów. W ten sposób chcemy kształtować w nich dobry nawyk właściwego żywienia.

12 zasad zdrowego odżywania dla uczniów- wg Instytutu Matki i Dziecka

 1. Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
 2. Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.
 3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
 4. Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
 5. Jedz o stałych porach i nie spiesz się.
 6. Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać.
 7. Pamiętaj o kaszach, jedz chleb, nie bułeczki.
 8. Dzień bez pięciu porcji świeżych warzyw, owoców i soku to dzień stracony.
 9. Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.
 10. Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.
 11. Dobrą wodą gaś pragnienie.
 12. Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

Aktywność ruchowa


Poranna gimnastyka gwarancją zdrowia!

Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień.

Starając się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie Szkoły Podstawowej w Kańczudze uczestniczą w zajęciach z cyklu „Poranna gimnastyka”. Pod okiem nauczycieli przygotowują oni szereg ćwiczeń fizycznych, mających na celu rozbudzić organizm przed zajęciami i poprawić kondycję, a także zachęcić wszystkich do aktywności fizycznej. Zadaniem tych porannych zabaw jest wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu oraz rozwijanie sprawności ruchowej. Dzięki gimnastyce uczniowie wcielają w życie popularne hasło: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.


XII Bieg im. Króla Jana III Sobieskiego

Dnia 4 października 2017r, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kańczudze, wzięli udział w XII biegu zorganizowanym w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły. Trasa biegu rozpoczynała się przed budynkiem szkoły i przebiegała nad zbiornik wodny „Landa”, a następnie zakończyła się przed salą gimnastyczną przy szkole. Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas IV – V oraz VI –VII, z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców. Wszyscy młodzi sportowcy ukończyli bieg. Nad bezpieczeństwem biegu czuwali nauczyciele wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kańczudze.


Bezpieczeństwo


„Bezpieczeństwo – wspólny cel”

Najważniejszą z ludzkich potrzeb zaraz po potrzebie powietrza, wody i pożywienia jest potrzeba bezpieczeństwa… ta myśl jak również priorytety MEN i KO przyświecały idei rozpoczęcia działań profilaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego.

Wrześniowe warsztaty psycho – edukacyjne pod hasłem „Bezpieczeństwo – wspólny cel” prowadzone przez policjanta Pana Jacka Stopę i pedagoga szkolnego w klasach I-III oraz IV-V rozpoczęły program działań profilaktycznych w obszarze skutecznego podnoszenia bezpieczeństwa i zdrowia uczniów zarówno w środowisku szkolnym jak i cyberprzestrzeni.


O bezpieczeństwie z  firmą Axtone !

W środę 8 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kańczudze gościliśmy policjanta oraz przedstawicieli firmy Axtone, w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Spotkanie adresowane było do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Policjant wspólnie z przedstawicielami firmy Axtone uczyli bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły, przypomnieli zasady ruchu drogowego, uczyli jak bezpiecznie przechodzić na drugą stronę jezdni oraz uświadomili dlaczego tak ważne jest, aby używać elementów odblaskowych. Na zakończenie uczniowie mogli wziąć udział w konkursie, zwycięscy otrzymali upominki, natomiast pierwszaki cieszyły się z odblaskowych woreczków.


Bezpieczne ferie 2017

W dniu 11 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kańczudze odbyły się zajęcia profilaktyczno-edukacyjne nt. „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”. Pogadankę na ten temat przygotował zaproszony Policjant Dzielnicowy p. Jacek Stopa z Komisariatu Policji w Kańczudze. Pan Dzielnicowy przypomniał dzieciom o zasadach bezpieczeństwa podczas zabawy na śniegu. Przestrzegał, aby nie skakać po lodzie i jeziorze, nie jeździć sankami doczepionymi do samochodu, nie jeździć sankami w pobliżu drzew i jezdni oraz nie chodzić po zamarzniętych jeziorach i stawach. Uczniowie uważnie słuchali, a potem zadawali pytania panu policjantowi.


„Czad i ogień – obudź czujność”

W ostatnim dniu stycznia gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, którzy przeprowadził z uczniami pogadankę na temat: Czad i ogień – obudź czujność. Podczas spotkania uświadomiono dzieciom, że czad (tlenek węgla) powstaje podczas niepełnego spalania np. węgla, gazu. Jest on nazywany cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma koloru ani zapachu, a dla nas jest zabójczy już w mały stężeniu. Dla bezpieczeństwa całej rodziny warto jest  zabezpieczyć mieszkania czujkami wykrywającymi tlenek węgla w powietrzu. Przedstawiciele klas otrzymali kalendarze oraz ulotki, które informują m in. jak zachować się podczas zagrożenia.


Profilaktyka w naszej szkole – ogólnoszkolna akcja profilaktyczna „Nasza szkoła jest zdrowa i bezpieczna bez nałogów i przemocy”

Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej w Kańczudze to również Dzień Profilaktyki. W trwającej rokrocznie Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej nie zabrakło spotkań, konkursów, debat i warsztatów z pedagogiem i policjantem. Zatem 21 marca zrealizowano warsztaty dla klas I-III w obszarze tematycznym: Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, środowisku, od czego zależy nasze zdrowie i bezpieczeństwo, uwaga na nałogi, cyberprzemocy i agresję! oraz warsztaty dla klas IV-VI: Bezpieczeństwo – wspólny cel, odpowiedzialność prawna nieletnich – prawne aspekty odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, korzyści i zagrożenia Internetu, uwaga – dopalacze – skutki zdrowotne.

W ramach ogłoszonego konkursu profilaktycznego w klasach I-VI uczniowie w wybranej formie plastycznej i literackiej prezentowali problematykę zdrowia i bezpieczeństwa.

Nie zabrakło też podsumowania przez pedagoga szkolnego na apelu wychowawczym dotychczasowych działań profilaktycznych, diagnoz, wyników monitoringu w aspekcie zachowania uczniów w szkole i środowisku, promocji zdrowia i bezpieczeństwa.


Dzień Odblaskowej Szkoły

W czwartek 17 września 2016r w Szkole Podstawowej w Kańczudze obchodziliśmy Dzień Odblaskowej Szkoły. Uczniowie w tym dniu przynieśli do szkoły elementy odblaskowe. Niektórzy z nich „świecili” przykładem nosząc kamizelki odblaskowe podczas przerw i lekcji. W ten sposób uświadomili sobie i innym, że tak ubrany uczeń jest widoczny i może uniknąć wielu przykrych zdarzeń na drodze. Pod czujnym okiem wychowawców powstały hasła zachęcające do noszenia odblasków. W tym dniu prowadzony był również monitoring odblasków, okazało się, że na 268 uczniów w szkole aż 203 osoby miały przy sobie odblask. Rekordzistą okazał się uczeń klasy IId, który przyniósł 13 elementów odblaskowych. Tematowi bezpieczeństwa poświęcone były też dwa widowiska edukacyjne, dla klas III-VI „Zagrożenia”, a dla klas I-II „Bezpieczna droga do szkoły”. Widowiska te był sponsorowane przez Stowarzyszenie EWiS.


Plakaty i gazetki