ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

W dniu 31.10. 2017r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Przy dźwiękach poloneza pierwszoklasiści w pełnej gali wkroczyli na salę. Uczniowie w obecności Dyrektora Szkoły, rodziców i kolegów ze starszych klas zaprezentowali krótki program artystyczny. Następnie złożyli uroczysty akt ślubowania, w którym obiecywali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor zwracając szczególną uwagę na rolę rodzica w edukacji i wychowaniu dziecka oraz szkoły jako instytucji wspierającej.