Ogólnopolski program „Śniadanie daje moc”

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Kańczudze przystąpiła do ogólnopolskiego programu Śniadanie daje moc. Celem programu było zwiększenie świadomości uczniów na temat zasad prawidłowego odżywiania, w tym roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. W ramach tego programu w szkole przeprowadzono szereg zajęć, podczas których uczniowie poznawali cenne informacje w oparciu o 12 zasad o zdrowym odżywianiu. W szkole obchodzono również „Dzień Zdrowego Śniadania” oraz prezentowano na gazetce ściennej zasady dotyczące zdrowego żywienia.

Działania te przyczyniły się do uzyskania przez Szkołę Podstawową w Kańczudze certyfikatu.