Kampania „Stop hałasowi”

   W ciszy usłyszeć mogę własne myśli

głos swojego serca

W dniu 9 marca 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kańczudze odbyła się kolejna ogólnoszkolna debata w ramach realizacji projektu „Stop hałasowi”. Uczniowie klas I-VII mogli wcześniej obejrzeć w klasach prezentację „Ci…cho..sza…” i po audycji prezentowanej przez radiowęzeł omówić szczegółowo wpływ hałasu na zdrowie psychofizyczne i rozwój człowieka. Prezentując w trakcie debat szereg pomysłów i przedsięwzięć jak okiełznać hałas w szkole i poprawić jakość życia i nauki, uczniowie zgłaszali wiele inicjatyw m in. konkursy z odznaką „najcichsza klasa w szkole”, kąciki gier, sportowy, komputerowy, kreatywny, wyznaczyć strefę ciszy, dzień ciszy raz w tygodniu, wybrać strażnika ciszy, oznakować korytarze w znaki zakazu, ściszenie dzwonka, czytanie bajek na przerwach i wiele innych pomysłów.

Zaprezentowano też plakaty i wiersze.

Kochani Nasi Uczniowie

Chyba każdy nam to powie,

Że hałas nikomu nie pomaga,

Tylko złe samopoczucie wzmaga.

Dlatego na przerwie cisza nastąpić musi,

Żebyśmy nie byli głusi.

Bo krzyki nasz słuch uszkadzają

i zły wpływ na niego mają.

Więc pomóżmy sobie wzajemnie

I wszystkim będzie przyjemnie.

                                     Kacper Berezka

Prezentacja Hałas cicho..sza