„Bieg po zdrowie” –2 edycja

Już po raz drugi uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej w Kańczudze wzięli udział w Programie Antytytoniowym „Bieg po zdrowie” opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia z uczniami prowadzone przez koordynatora programu oraz wychowawców klas realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Uczniowie mieli realny wpływ na przebieg zajęć wykazując się kreatywnością i aktywnością w trakcie wykonywania poszczególnych zadań. Podczas cyklu zajęć uczestnicy dyskutowali, argumentowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, dzielili się pomysłami, przeprowadzali wywiady z osobami niepalącymi, liczyli koszty palenia papierosów, pracowali w grupach przy tworzeniu plakatów – antyreklamy dla papierosów oraz tworzyli komiksy – poradniki profilaktyczne  z bohaterami programu. Dzięki niemu uczniowie poszerzyli swoja wiedzę, nauczyli się asertywności nie tylko w zakresie uzależnień, a nabyte umiejętności będą mogli stosować w życiu codziennym. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana  w działania edukacyjno-wychowawcze szkoły.