Wycieczka klas 5

W ramach obchodów 100 lecia Niepodległości Polski klasy 5 naszej szkoły udały się w dniu 3 października 2018r na wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa i Zespołu Pałacowo –Parkowego w Przeworsku, gdzie mogli poznać życie codzienne w rodzinie magnackiej i dla porównania wycieczkę do Skansenu – Zagrody w Makowej, gdzie poznały warunki życia XIX wiecznych chłopów. W Muzeum Pożarnictwa uczniom najbardziej podobały się sikawki z przełomu XIX/XX wieku oraz odrestaurowany Doge przystosowany do celów pożarni

czych, który był używany w Kańczudze.