„Wzorowa łazienka”

W roku szkolnym 2017/2018 Nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie „Wzorowa Łazienka”. Celem konkursu było poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach oraz edukacja i popularyzacja wiedzy w zakresie higieny. Dzięki głosom oddanym na Naszą szkołę uzyskaliśmy miejsce w „pierwszej setce”. Organizatorzy konkursu zafundowali Nam roczny zapas produktów Domestos.