Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody oraz świadectwa z wyróżnieniem, a rodzice wyróżniających się absolwentów odebrali listy gratulacyjne. Tradycyjnie Pan Dyrektor Andrzej Zięba wręczył najlepszym absolwentom Nagrody Dyrektora – otrzymały je Maja Chmielowska i Kaja Ormicka. Koniec roku szkolnego to też czas pożegnań. Pani Dyrektor Teresa Łuczyk odebrała z rąk Pana Burmistrza, Pani Sekretarz, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego gratulacje i podziękowania za 20 lat pracy na stanowisku dyrektora naszej szkoły. Pożegnali się z nami ósmoklasiści i gimnazjaliści. Odbyła się też ceremonia odprowadzenia sztandaru i po raz ostatni został odśpiewany hymn Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kańczudze.