Mojej Ojczyźnie

Kocham Ojczyznę moją
Tę moją świętą…

Pod takim hasłem 8 listopada 2019r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Króla III Sobieskiego w Kańczudze obchodziła 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tańcem, śpiewem i recytacją wierszy uczniowie klas 6c, 6a, 7a, 8b i 2c uczcili ten uroczysty dzień i oddali hołd, tym którzy walczyli i polegli za wolną Ojczyznę.