„Bieg po zdrowie” 2019/20

Program  Antytytoniowy „Bieg po zdrowie” opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny został zrealizowany po raz czwarty w Szkole Podstawowej w Kańczudze. Założone w programie cele tj. zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów zostały również zrealizowane. Różnorodność metod i form pracy pozwoliły wszystkim uczniom a także ich rodzicom na aktywne i kreatywne włączanie się do zajęć. Interesującą formą pracy dla uczniów były praktyczne ćwiczenia z asertywności, zbieranie wywiadów, wykonywanie komiksów, plakatów, reklam. Najważniejszym elementem realizowanego programu w opinii uczniów było zdobycie szerokiej wiedzy na temat składu dymu papierosowego, jego szkodliwości ale również  uświadomienie sobie jak wysokie są koszty palenia nie tylko w aspekcie finansowym  ale przede wszystkim zdrowotnym.

Patryk Kozak
Alan Kosior

Gabriel Halejcio

Kornelia Żak

Marcel Podolak

Milena Cynk, Emilia Wołoszyn, Kamila Gronkowska