„Szkoła Dialogu” -program edukacyjny

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział i zaangażowanie młodzieży naszej szkoły w program SZKOŁA DIALOGU. „Szkoła Dialogu” to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Żydów w Polsce. Uczestnicy programu poznają historię swojej okolicy, często odkrywając zapomniane fakty dotyczące żydowskich mieszkańców, którzy niegdyś współtworzyli społeczny krajobraz danej miejscowości. Ważnym aspektem tego projektu jest w pełni samodzielna praca uczniów ich kreatywność, świeże spojrzenie i entuzjazm. Najlepsze komponenty do DIALOGU PRZYSZŁOŚCI.

Gratulacje !!!!