Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego oraz funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r.

1. Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1-3 odbędzie się 1 września o godzinie 8:30.

a) uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami spotykają się w sali gimnastycznej z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami klas.

b) uczniowie klas drugich i trzecich spotykają się bezpośrednio
w wyznaczonych salach z wychowawcami. Prosimy rodziców o niewchodzenie z dziećmi do klas (będzie można poczekać na dziecko na stołówce szkolnej).

sala 2s – klasa 3a

sala 3s – klasa 3b

sala 8s – klasa 3c

sala 4s – klasa 2a

sala 7s – klasa 2b

2. Delegacje uczniów z klas 4-8 (samorząd klasowy) zapraszamy do wzięcia udziału we mszy świętej o godzinie 9:00 w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w  Kańczudze. W kościele obowiązuje reżim sanitarny (maseczki oraz zachowanie odległości).

3. Pozostali uczniowie klas 4-8 przychodzą do szkoły na godzinę 10:00
i spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach.

sala 26n – klasa 4a

sala 19s – klasa 4b

sala 13n – klasa 5a

sala 18n – klasa 6a

sala 19n – klasa 6b

sala 1n – klasa 6c

sala 30n – klasa 6d

sala 12n – klasa 7a

sala 17n – klasa 7b

sala 17s – klasa 7c

sala 14s – klasa 8a

sala 2n – klasa 8b

4. Podręczniki szkolne dla uczniów będą wydawane wg poniższego harmonogramu:

a) 1 września uczniowie klas 1-4 odbierają podręczniki w klasach od wychowawcy (prosimy o zabranie ze sobą toreb na książki)

b) 1 września uczniowie klas 7 odbierają podręczniki w sali nr 9s

(świetlica) w wyznaczonych godzinach:

klasa 7a – 10:30 – 11:30

klasa 7b – 11:30 – 12:30

klasa 7c – 12:30 – 13:30

Prosimy o przychodzenie według numerów w dzienniku, każda kolejna osoba co 3 minuty.

c) pozostałe klasy tj. piąta, szóste i ósme odbiorą podręczniki 2 września 
w bibliotece szkolnej według harmonogramu ustalonego przez bibliotekarza.

5. Od 1 września rusza nabór wniosków do świetlicy szkolnej. Odbiór wniosków w dniu rozpoczęcia roku szkolnego u wychowawców klas lub ze strony internetowej szkoły. Wypełniony wniosek należy przekazywać bezpośrednio do wychowawców lub do sekretariatu szkoły.

6. Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego szkoła będzie pracowała według opracowanych procedur sanitarnych. Procedury będą dostępne na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy informacyjnej.

7. Zwracamy się z prośbą do rodziców o wyposażenie dzieci w maseczki lub przyłbice oraz zwrócenie szczególnej uwagi na reżim sanitarny tj. zachowanie bezpiecznej odległości, unikanie przebywania w zatłoczonych miejscach oraz częste mycie i dezynfekowanie rąk