Nauka zdalna dla klas 4-8

Uwaga! Informujemy, że od 26.10.2020 r. (poniedziałek) do 08.11.2020 r. obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół podstawowych. Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną, natomiast uczniowie klas I-III będą realizowali naukę w dotychczasowej formie. Zajęcia uczniów podczas nauki zdalnej odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Podczas zajęć sprawdzana będzie obecność. Ponadto informujmy, że dla uczniów klas I-III czynna będzie świetlica zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.