Z historii Szkoły

Wycinek z historii Szkoły Podstawowej  im. Króla Jana III Sobieskiego

W średniowieczu, podobnie jak w większości małych miasteczek, istniała szkoła parafialna. Wiemy, że w latach 1441-1640 zanotowano wśród studentów Uniwersytetu Krakowskiego aż 9 uczniów z Kańczugi.

W drugiej połowie XIX wieku właściciel Kańczugi, Kellerman, zainicjował plan budowy szkoły ofiarując na ten cel znaczną sumę. Z biegiem czasu Powszechną Szkołę tworzyło kolejno dwa, trzy, cztery i pięć oddziałów klasowych. W okresie międzywojennym funkcjonowała 7-klasowa Szkoła Publiczna. Kadrę nauczycielską stanowiło wówczas 5 nauczycieli etatowych. Szkoła stanowiła centrum życia kulturalnego miasta. W jej murach odbywały się wieczornice poświęcone świętom narodowym i religijnym.

Na podstawie istniejących dokumentów archiwalnych wiemy, że z inicjatywy Rady Pedagogicznej w 1933 r. Szkoła otrzymała imię Króla Jana III Sobieskiego w 250 rocznicę zwycięstwa wiedeńskiego. Dyrektorem placówki był wówczas Jan Banaś. Podczas okupacji i zawieruchy II wojny światowej na parterze budynku szkolnego stacjonował niemiecki garnizon wojskowy, a zajęcia szkolne odbywały się na piętrze. Wówczas ze świadectw szkolnych znika imię Patrona placówki, a na dobre przestaje figurować w dokumentach szkolnych po 1959 roku.

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Kańczugi podjęto starania o przywrócenie imienia Szkole Podstawowej, a zakończeniem tych działań była uroczystość Przywrócenia imienia Króla Jana III Sobieskiego, która odbyła się 14 października 1994r. Dziś Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego liczy 287 uczniów i pracuje w niej 27 nauczycieli.

 


Wydarzenia

Zdjęcia oraz opisy ważnych wydarzeń w życiu Szkoły będą umieszczane na stronie głównej. Archiwalne wiadomości można przeczytać klikając link: poprzednia strona internetowa Szkoły.