Promocja zdrowia

JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE
Zdrowie człowieka jest wartością, zasobem i środkiem do codziennego życia. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia, zamierzenia, aspiracje, rozwijać się, zmieniać środowisko, tworzyć dobra materialne i kulturalne. Zdrowie warunkuje również dobre osiągnięcia dzieci i młodzieży, natomiast edukacja zdrowotna jest prawem każdego człowieka. Jednym z wielu zadań szkoły jest szeroko rozumiana promocja zdrowia, a nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania mające na celu rozpowszechnianie zdrowego stylu życia. Podejmowane przez szkołę liczne działania prozdrowotne dały podstawę do włączenia się w realizację programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, dlatego postanowiliśmy, przystąpić do aktywnej jego realizacji. Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która tworzy warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

W szkole promującej zdrowy styl życia: zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady aktywnej współpracy, gdzie podstawowym celem działań jest:

 • fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej,
 • promowanie wśród społeczności szkolnej zdrowego stylu życia: właściwego odżywiania i aktywności fizycznej,
 • stwarzanie odpowiednich warunków (fizycznych, psychicznych i społecznych) sprzyjających ochronie i pomnażaniu zdrowia oraz dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej,
 • umożliwienie aktywnego uczestnictwa całej społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia,
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej dobrej kondycji fizycznej, psychicznej, emocjonalnej zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym.

Realizacja celów programu odbywała się w naszej szkole poprzez organizowanie działań na rzecz zdrowia w poszczególnych obszarach:

1) Zdrowe odżywianie.

2) Aktywność fizyczna.

3) Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.

4) Stwarzanie odpowiedniego klimatu społecznego w szkole.

5) Profilaktyka zdrowia fizycznego.

6) Współpraca z osobami oraz instytucjami wspomagającymi program.

7) Kształcenie w zakresie promocji zdrowia, dzielenie się dobrymi praktykami.

WRĘCZENIE KRAJOWYCH CERTYFIKATÓW „PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

28 listopada 2018r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji  w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienia 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce.

Uroczystość otworzyła Marzenna Habib, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości:

 • przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – Agnieszkę Ludwin, zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) oraz Beatę Nawrocką, starszego specjalistę w DWKI;
 • Dorotę Skrzypek, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty;
 • Magdalenę Zarębską-Kuleszę, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;
 • Małgorzatę Duras, Dyrektora Wydziału Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie;
 • Joannę Mostowską, Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego, Urząd Miasta w Łowiczu;
 • Barbarę Woynarowską, przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”;
 • dyrektorów przedszkoli i szkół oraz wojewódzkich, rejonowych, przedszkolnych i szkolnych koordynatorów programu.

Krajowe Certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” wręczyły laureatom Agnieszka Ludwin i prof. Barbara Woynarowska. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały przedszkola i szkoły z 11 województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Lista przedszkoli i szkół, które otrzymały Krajowy Certyfikat w 2018r. z rejonu jarosławskiego:

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej
 • Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
 • Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu .

DZIAŁANIA NASZEJ SZKOŁY W RAMACH PROMOCJI ZDROWIA

 • „Bieg Sobieskiego”: rajdy rowerowe, wycieczki, spacery, konkursy, akademie, zawody wędkarskie, ogniska klasowe , “noc w szkole” 
 • Projekt „Święto Rodziny”: akademie, wspólne zabawy, wycieczki, warsztaty z rodzicami, festyny, pikniki, zawody sportowe, konkursy, wystawy, prezentacje

−          popularyzowanie zagadnień dot. zdrowego stylu życia, walki z nałogami (gazetki, ulotki, pogadanki).

Systematyczne coroczne  działania mają na celu:

 • popularyzację zagadnień zdrowotnych,
 • integrację społeczności szkolnej i ich rodzin
 • profilaktykę nałogów i uzależnień.
 • Projekt „Dzień Ziemi”: „Sprzątanie świata”, „Segregacja śmieci”
 • zbiórki: elektrośmieci, makulatury, baterii, plastikowych nakrętek, puszek, plastikowych butelek
 • „Ekolog roku” – konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej
 • gazetki ścienne
 • apele, happeningi
 • prelekcje
 • aktywna wzorowa praca w ramach szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody.
 • Kampania ogólnoszkolna: „Stop hałasowi”

propozycje uczniów, gazetki, prezentacje, apele,  debaty, happening, konkursy, strefy –  kąciki, symbolika- znaki promujące ciszę na korytarzach, pogadanki, debaty akcentujące wpływ hałasu na zdrowie i rozwój psychospołeczny człowieka. 

 • Ogólnoszkolny projekt profilaktyczno-zdrowotny :
 • „Stop agresji i przemocy, nałogom i uzależnieniom”,
 • „Drogowskazy” – program profilaktyczno-edukacyjny dla klas 5-6 dotyczący profilaktyki alkoholowej,
 •  „Przeciw przemocy” – kampania ogólnopolska,
 •  „Bezpieczna droga do szkoły” – program edukacyjny AXTONE
 • Projekt ,,Zdrowo jem, więcej wiem”, który jest częścią edukacyjnego programu prozdrowotnego ,,Aktywnie po zdrowie”.
 • Ogólnopolski program „Śniadanie daje moc”
 • „Dzień zdrowego śniadania”
 • „Święto marchewki”
 • „Owoce i mleko w szkole”
 • Ogólnopolski Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”
 • „Nie pal przy mnie proszę” – program prozdrowotny PSSE dla klas 1-3
 • „Czyste powietrze wokół nas” – program profilaktyczno-edukacyjny dla klas 1-3
 • „Znajdź właściwe rozwiązanie” – program edukacyjny dla klas 4-6
 • Trzymaj formę – program edukacyjny dla klas 5-6
 • Ogólnoszkolny projekt „Dbam o czystość i higienę”
 • „Fluoryzacja zębów”
 • “Chrońmy dziecięce uśmiechy” -program PCK
 • Pogadanki z uczniami – pedagog, pielęgniarka,
 • Prezentacje, gazetki, materiały propagandowe, programy zdrowotne,
 • Pierwsza pomoc – szkolenie dla wszystkich uczniów SP i nauczycieli
 • Monitoring społeczny, uczniowski dotyczący czystości łazienek
 • Kampanie społeczne:
 • „Czad zwany cichym zabójcą”
 • „Rozpalaj od góry – zlikwidujesz czarne chmury”
 • „Czym grozi spalanie śmieci w domu”
 • Program edukacyjno-zdrowotny „Trzymaj formę”
 • Ponadto w ciągu roku szkolnego trwa projekt  pt. ,, Czysta szatnia”, który ma na celu  zaangażowanie wszystkich uczniów szkoły do utrzymania porządku w poszczególnych boksach w szatni.
 • Projekt ,,Wzorowa łazienka”W roku szkolnym 2018/2019 Nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie „Wzorowa Łazienka”. Celem konkursu było poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach oraz edukacja i popularyzacja wiedzy w zakresie higieny.
 • Spotkanie z policjantem uczniów klas I-III „Bezpieczna droga do szkoły”. 
 • Rajd Pieszy Szlakiem Twierdzy Przemyśl
 • Zajęcia świetlicowe „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • konkursy i zagadki promujące zdrowie i zdrowe odżywianie
 • Coroczna wystawa zwierząt

Rajd Pieszo-Rowerowy Szlakiem Twierdzy Przemyśl

3 października klasa Vc uczestniczyła w Rajdzie Pieszo-Rowerowym Szlakiem Twierdzy Przemyśl, którego organizatorem było Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia. Dla naszej grupy rajd rozpoczynał się na stacji PKP w Żurawicy. Tam uczniowie spotkali się z pozostałymi uczestnikami, którzy podróżowali koleją. Stamtąd wszyscy wyruszyli malowniczą okolicą do Fortu Wener, gdzie uczestniczyli w wyjątkowej lekcji historii- obejrzeli pamiątki oraz eksponaty nawiązujące do historii fortu oraz czasów I i II wojny światowej. Czas umilały również piosenki promujące zdrowie. Wyjazd ten był dla uczniów okazją do zachwycenia się pięknem naszego regionu, a także przybliżył temat odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r.

Dekalog zdrowego żywienia

29 FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarosławiu.
Program imprezy.